Kwalijke vooroordelen over IT-ers

Kwalijke vooroordelen over IT-ers

Kwalijke vooroordelen over IT-ers 150 150 Roderick Derks

Vandaag een aardig stukje gelezen over de vooroordelen die (vooral) managers hebben over IT-ers. En dan hebben we  het over  de stereo-typering dat “IT-personeel doorgaans bestaat uit sociaal brakke nerds met een ego-probleem”. Ik heb dit soort uitspraken laatst nog uit de mond van een recent in mijn bedrijf aangenomen manager gehoord. Toen ben ik dan ook heel boos geworden.

 

Enkele mijns inziens rake quotes uit het stukje tekst:

 1. Ik heb alle stereotyperingen [..] (en nog veel ergere) in de praktijk aan mogen horen, meestal uitgesproken door managers die hun frustraties niet meer binnen konden houden. Hoe slechter de economische situatie van een bedrijf, hoe meer vooroordelen je over ‘die computernerds’ zult horen.
 2. Slechts weinig mensen beseffen dat ‘respect’ het belangrijkste wisselgeld is binnen de IT-wereld, en dat IT-ers daar op een zuinige manier mee omspringen. Wie hun respect niet verdient, kan hooguit rekenen op een uitermate formele benadering of op een zakelijke acceptatie van de hiërarchische verhoudingen binnen het bedrijf.[..] De hoeveelheid respect die een IT-er geeft hangt af van de bijdrage die jij levert als er iets moet worden geregeld en van de praktische uitvoerbaarheid van je eventuele suggesties.
 3. IT-personeel organiseert zichzelf immers zonder uitzondering rond mensen die hun werk eenvoudiger maken, terwijl ze afstand houden van collega’s die datzelfde werk bemoeilijken, ongeacht hun hiërarchische positie.
 4. De mate van succes van een IT-afdeling kan worden afgeleid van de mate van wederzijds respect op die betreffende afdeling.
 5. IT-ers willen geen gelijk krijgen om ‘het gelijk te hebben’. IT-ers willen gelijk krijgen omdat ze het bij het rechte eind hebben en daardoor tijd, geld en inzet kunnen besparen, en omdat hun geloofwaardigheid anders in het geding is.
 6. Anders dan in andere sectoren, heeft iemands positie in de IT-industrie een enorme invloed op de positie en carrière van het team waar hij deel van uitmaakt.
 7. Sterke IT-teams beschouwen het als een deugd keuzes te maken die juist blijken te zijn, en zelfverzekerdheid is een onontbeerlijke eigenschap bij het leveren van diensten. Zwakke IT-teams, die ten onder gaan aan inconsistent beleid en een gebrek aan structurele ondersteuning, zijn eenvoudigweg inefficiënt en niet in staat de juiste keuzes te maken. Ze worden bij iedere afslag die ze pogen te nemen onder de voet gelopen door hun klanten of door het management.
 8. Goede IT-ers hebben geen weerzin tegen bureaucratie, zoals veel mensen denken, maar wel tegen stompzinnige besluiten.
 9. Voor IT-professionals is het zakelijke gevolg van een juiste beslissing belangrijker dan dat ze er de credits voor krijgen. De enige reden waarom ze de erkenning willen die ze toekomt, is het risico dat de eer anders naar een teamlid gaat dat geen enkele constructieve bijdrage heeft geleverd. Dat laatste zou in feite een zware belediging zijn. [Roderick: deze andere teamleden zijn nogal eens projectmanagers]

Roderick Derks

Liefhebber van fietsen, van het oplossen van IT puzzels, en van het delen van informatie om anderen te helpen.

All stories by:Roderick Derks

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

   Your Name (required)

   Your Email (required)

   Subject

   Your Message