HPUX Veritas Netbackup

HPUX Veritas Netbackup

HPUX Veritas Netbackup 150 150 Roderick Derks

1         Inleiding

 

Klein beetje uitleg over commando’s en configuratie instellingen (hoofdlettergevoelig!).

 

 

 

2         Config

 

ELITIL2 : /usr/openv/netbackup : # cat bp.conf

SERVER = ezhbackup01

SERVER = ezhbackup02

CLIENT_NAME = ELITIL2

EMMSERVER = ezhbackup01

MEDIA_SERVER = ezhbackup02

MEDIA_SERVER = ELITIL2

SERVER_SENDS_MAIL = YES

USE_VXSS = PROHIBITED

 

ELITIL2 : /usr/openv/netbackup : # cat /usr/openv/volmgr/vm.conf

MM_SERVER_NAME = ELITIL2

 

 

3         Comando’s

 

# stoppen en starten client/server

cd /usr/openv/netbackup/bin

bp.kill_all

bp.start_all   (= volgens mij ook goed voor een herstart, scheelt een hoop tijd)

 

# commando om te checken of de backup gelopen heeft

 

/usr/openv/netbackup/bin/admincmd/bpdbjobs -summary -L

 

ELITIL2 : /phit/bin : # mincmd/bpdbjobs -summary -L                          <

Summary of jobs on ezhbackup01.elisabeth.nl

Queued:                                9

Waiting-to-Retry:                        0

Active:                           6

Successful:                    1260

Partially Successful:           190

Failed:                           8

Incomplete:                       0

Suspended:                        0

Total:                         1473

 

Dit is echter niet iets waar we mee kunnen zien of de backups voor ELITIL2 daadwerkelijk lopen.

 

Ik kan ook bpdbjobs -report doen en dan zie ik wat meer.

 

 

4         PACS backups

 

De backups worden dagelijks opgestart op ELITIL2 met behulp van crontab entries:

 

ELITIL2 : /phit/bin : # crontab -l|grep DB

30 2 * * * /phit/bin/DBBackup > /phit/log/DBBackup.log 2>&1

ELITIL2 : /phit/bin : # crontab -l|grep Day

# Daybackup for the PACS system

35 2 * * * /phit/bin/Daybackup > /phit/log/Daybackup.log 2>&1

 

In DBBackup en Daybackup zien we de volgende policy:

 

/usr/openv/netbackup/bin/bpbackup -p HPUX_PACS -s Full-Daily /isfs*/$YEAR/

$MONTH

 

 

Als ik dan bpdbjobs -report|grep -i HPUX_PACS uitvoer, zou je iets terug moeten zien:

 

ELITIL2 : /phit/bin : # bpdbjobs -report|grep -i HPUX_PACS

 

5         Installatie op HPUX

 

 

5.1        software

 

Onderdelen: veritas netbackup server en client

Benodigheden: beide packages, 6.5.1 terug te vinden op de EZHBACKUP01 of te downloaden op de Veritas website. Client 6.5.1 terug te vinden in de file \\ezhbackup01\d$\Source\NBU 6.5.1\Linux_and_HP\ NB_CLT_6.5.1.Linux_HPUX_Client.tar.

 

Haal ook de scripts die in de tar file staan. Voor de client:

VrtsNB_CLT_6.5.1.postinstall

VrtsNB_CLT_6.5.1.postuninstall

VrtsNB_CLT_6.5.1.preinstall

NB_update.install

VrtsNB_CLT_6.5.1.README (ja ook de README)

 

Zorg dat het er zo uitziet, ook execute rechten voor alle scripts:

 

[ELITIL] ELITIL2I: /phit/tmp/NB # ls -al

total 585496

drwxr-xr-x   2 root       sys           1024 Mar 27 13:49 .

drwxrwxrwx   3 root       sys           1024 Mar 27 12:10 ..

-rwxr-xr-x   1 root       bin         101972 Nov 16 20:09 NB_update.install

-rw-r–r–   1 root       bin           6380 Nov 13 23:59 VrtsNB_6.5.1.README

-rw-r–r–   1 root       bin        201638524 Nov 21 18:21 VrtsNB_6.5.1.hpia64.tar.Z

-rwxr-xr-x   1 root       bin          12087 Nov 21 18:44 VrtsNB_6.5.1.postinstall

-rwxr-xr-x   1 root       bin          12087 Nov 21 18:44 VrtsNB_6.5.1.postuninstall

-rwxr-xr-x   1 root       bin          12087 Nov 21 18:44 VrtsNB_6.5.1.preinstall

-rwxr-xr-x   1 root       bin          12087 Nov 21 18:44 VrtsNB_6.5.1.preuninstall

-rw-r–r–   1 root       sys        97927186 Nov 16 19:38 VrtsNB_CLT_6.5.1.HP-UX-IA64.tar.Z

-rw-r–r–   1 root       sys          10051 Nov 13 23:59 VrtsNB_CLT_6.5.1.README

-rwxr-xr-x   1 root       sys           9164 Nov 16 20:12 VrtsNB_CLT_6.5.1.postinstall

-rwxr-xr-x   1 root       sys           9164 Nov 16 20:12 VrtsNB_CLT_6.5.1.postuninstall

-rwxr-xr-x   1 root       sys           9164 Nov 16 20:12 VrtsNB_CLT_6.5.1.preinstall

 

Installatie starten met:

[ELITIL] ELITIL2I: /phit/tmp/NB # ./NB_update.install

 

Latere updates die zijn geinstalleerd:

VrtsNB_6.5.1.hpia64.tar.Z
VrtsNB_CLT_6.5.1.HP-UX-IA64.tar.Z
NB-Java.tar.Z

VrtsNB_CLT_6.5.2.Linux-IA64.tar.Z (NB_CLT_6.5.2_305647.tar)
VrtsNB_6.5.2A.hpia64.tar.Z (NB_6.5.2A.hpia64_305662.tar)

 

Let op: iedere update genereert voor een rollback scenariofiles in /usr/openv/pack. De grootte van de files kan oplopen tot vele honderden Mb’s tot meer dan een gigabyte. Als het filesysteem volzit akn er geen update meer plaatsvinden.

 

Toevoegen aan de Netbackup configuratie:

[ELITIL] ELITIL2I: /usr/openv/netbackup/bin/admincmd # nbemmcmd -addhost -machinename ELITIL2I -machinetype media -masterserver ezhbackup01 operatingsystem hpux -netbackupversion 6.5

 

5.2        License keys

 

Keys I added to get this list you see down here:

 

AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

AJX6-JR3D-KNN9-8PZ3-NO4P-PPPP-PPPP-PPP

 

 

ELITIL2 : /usr/openv/netbackup/bin/admincmd : # get_license_key

 

        License Key Utility

        ——————-

 

        A) Add a License Key

        D) Delete a License Key

        F) List Active License Keys

        L) List Registered License Keys

        H) Help

        q) Quit License Key Utility

 

 

Enter a letter: F

 

Enter the name of the host (default is ELITIL2I):

 

Active NetBackup Features

=========================

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Base NetBackup

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Base NetBackup

 

License Key:    AJX6-JR3D-KNN9-8PZ3-NO4P-PPPP-PPPP-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:28:30

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Shared Storage Option

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Intelligent Disaster Recovery

Feature:        Open File Backup – deprecated

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Open File Backup – deprecated

Feature:        Snapshot Client <Core Frozen Image Services>

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        StorageTek ACS Robotic Libraries

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        StorageTek ACS Robotic Libraries

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Fujitsu LMF Robotic Libraries

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Fujitsu LMF Robotic Libraries

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        IBM ATL Robotic Libraries

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        IBM ATL Robotic Libraries

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        ADIC DAS/SDLC Robotic Libraries

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        ADIC DAS/SDLC Robotic Libraries

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Microsoft RSM Robotic Libraries

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Microsoft RSM Robotic Libraries

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Remote Media Server Support

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Remote Media Server Support

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Robotic Library Sharing Support

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Robotic Library Sharing Support

 

License Key:    BJX6-CPWU-8WFD-RPP6-PPPP-NWPP-3PPO-PP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:24:07

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Remote Client Support

Feature:        Open File Backup

 

License Key:    AJX6-UR6N-9RIE-ONC8-38PP-8PRP-PRR6-PPP

Date Added:     Mar 27, 2008 at 15:22:27

Host:           ELITIL2i

Product:        NetBackup Enterprise Server

Client count:   See license certificate.

Expires:        No Expiration Date

Feature:        Open File Backup

 

=========================

 

 

 

5.3        Kernel parameters aanpassen

Om de tapedrives te kunnen benaderen:

 

[ELITIL] ELITIL2I:  ioscan -f reports:
Class I H/W Path Driver S/W State H/W Type Description
==================================================================
=============
unknown -1 0/2/1/0/4/0.45.3.255.5.5.0 UNCLAIMED UNKNOWN HP Ultrium 3-SCSI

 

Hier is stape not loaded as static.

Ga naar: sam -> kernel_configuration -> modules
Verander stape naar static.

 

Reboot noodzakelijk.

Roderick Derks

Liefhebber van fietsen, van het oplossen van IT puzzels, en van het delen van informatie om anderen te helpen.

All stories by:Roderick Derks

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message

   Your Name (required)

   Your Email (required)

   Subject

   Your Message